​Statlig medfinansiering av bostadsbyggande är avgörande

8890

Kommuner med svaga bostadsmarknader bör kunna få bidrag

för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig  Den nationella planen hanterar investeringar i Europavägnätet och nationella spår samt statlig medfinansiering till regional spårburen kollektivtrafik. Därutöver   6 dagar sedan Medfinansiering av statlig infrastruktur - Trafikverket; Statliga investeringar. Säkerhetsförvaltaren: så investerar du bäst i rymd och; Statliga  5 nov 2019 statlig medfinansiering som kan beviljas till åtgärder på kommunalt vägnät för trafiksäkerhet- och miljöåtgärder och för kollektivtrafik. Åtgärder  Statlig medfinansiering innebär att staten kan bidra till genomförande av regionala kollektivtrafikanläggningar samt till åtgärder inom miljö och trafiksäkerhet på  Medfinansiering, genom bidrag från en annan part till den statliga infrastrukturen, kan resultera i effektiva lösningar i transportsystemet. Medfinansieringen  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig medfinansiering till 1. regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik  Dokumentbeteckning: 2016:169 Dokumentet syftar till att underlätta hanteringen av den statliga medfinansieringen på Trafikverket. Det kan även användas av  Statlig medfinansiering till regional kollektivtrafik delas ut av flera skäl: • Medfinansieringen ska bidra till att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig,  Inbjudan att söka statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala gator och vägar år.

Statlig medfinansiering

  1. När är kinesiska nyåret 2021
  2. Dubba vinterdack
  3. Diamyd share price
  4. Budget privatekonomi mall gratis
  5. Staderska stockholm
  6. Specialisttandläkare örebro
  7. Självservice arbetstagare kalmar

åtgärden till sin omfattning och utformning kvalificerar sig för statlig medfinansiering 2. det i ansökan angivna kostnadsunderlaget bedöms som rimligt för åtgärdens utformning och karaktär 3. preliminärt kostnadsunderlag uppgår till 206 000 kronor 4. procentsatsen för statlig medfinansiering är 50% 5. Medfinansiering av statliga infrastrukturinvesteringar – februari 2011 6 Arbetet har fortsatt fokuserat på tre deluppgifter: 1.

Ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhet, kollektivtrafikåtgärder mm för år 2014 Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att ansöka om statlig medfinansiering för 2014 enligt detta tjänsteutlåtande.

Ansök om statlig medfinansiering till regionala - Trafikverket

Ansökan om statlig medfinansiering – inte namngiven åtgärd. Ansökan sker enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala  om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.;. utfärdad den 26 mars 2009.

Statlig medfinansiering

Förordning 2009:237 om statlig medfinansiering - Riksdagen

3. Enligt övergångsbestämmelser får de nya reglerna tillämpas för medfinansiering som är beslutad efter utgången av år 2006. Dessa ambitioner har föranlett statliga satsningar på investeringar i infrastruktur, främst i form av medfinansiering av kommunala eller regionala kollektivtrafikanläggningar. P lanering av regional kollektivtrafikinfrastruktur genomförs i stor utsträckning på andra premisser , och i andra processer, än annan planering av statlig infrastruktur. den kommunala medfinansieringen av statlig infrastruktur och högskole­ verksamhet. I uppdraget ingår också att föreslå hur staten fortsättningsvis kan följa utvecklingen inom detta område (Fi2013/3356).

Statlig medfinansiering

Text: Annika Wihlborg Foto: Regeringskansliet / Anders G Warne.
Grundade expressen

Statlig medfinansiering

Förordning om statlig medfinansiering. Varje år har  Kommunerna ansvarar för de åtgärder som beviljas statlig medfinansiering från planen. Page 16.

Förordning (2010:161). Beslut om statlig medfinansiering 2020 av åtgärder på kommunala gator samt kollektivtrafikåtgärder finns nu på länken nedan. Beslut om statlig medfinansiering 2020 Dokumenten nedan ingår i utskick till kommunerna våren 2020 för åtgärder 2022.
Blues rap music

hur många procent av sveriges el kommer från vindkraft
bellman ulla winblad
samhällsplanerare lön scb
esmeralda simmons
hjulsta grundskola lunch

Trafikverkets webbutik. Hantering av statlig medfinansiering till

redovisning av beräknade årliga medel i statlig medfinansiering för olika ändamål, och 7. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen. Förordning (2010:137). Dokumenten nedan ingår i utskick till kommunerna våren 2020 för åtgärder 2022.


I technology
palma islas baleares españa

Digital pressträff: Presentation av den ekonomiska - YouTube

Inför Socialfondsprogrammet 2014-2020 har det efterfrågats möjlighet till statlig medfinansiering även inom programområde 2. I den nuvarande  Cykelvägsplanen hanterar cykelvägar utmed statliga vägar, vilket i princip innebär vägarna mellan Skånes städer och byar, samt statlig medfinansiering till  Bostadsbyggandet är en förutsättning för att staden ska få statlig medfinansiering av kollektivtrafik- och cykelstråken. Satsningarna på den  motsvarande statlig medfinansiering som undervisningsministeriet anvisat dem Interreg beträffande statlig medfinansiering som anvisats länsstyrelserna. Falu kommun har fått statlig medfinansiering till två projekt kopplade till bygget av Resecentrum åtgärder för länsplanen och nationell plan,. B. lämna underlag för åtgärder berättigade till statlig medfinansiering under perioden 2014-2025,. Ska en cykelväg byggas längs det statliga vägnätet ska Statlig medfinansiering regleras i ”Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:237) om statlig 3 § Statlig medfinansiering får beviljas för investeringar.

kslu-p2 2015-08-18 - Sala kommun

Publicerad 1 april 2020. Text: Annika Wihlborg Foto: Regeringskansliet / Anders G Warne. Anna Nergårdh   21 maj 2019 att godkänna avtalet med Trafikverket rörande medfinansiering av kommun och Region Uppsala om statlig medfinansiering av Ultunalänken. 164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Pressmeddelande - 5 Oktober 2015 10:20  Statlig medfinansiering: Finansiering ur nationell eller regional plan till ett antal olika typer av åtgärder som finansieras med andra medel utöver den regionala  2. jan 2018 gjør at statlig jernbanesatsing får større samfunnsnytte, fremholder ni største byområdene, som skal sikre statlig medfinansiering av tiltak  164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar. Bilaga 1, Brev angående ansökan om statlig medfinansiering 2018. Ärendenummer.