05. Revidering av taxa gällande tillämpningsområdet för

6019

Strålskyddslag 2018:396 Svensk författningssamling 2018

Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut tillsyn enligt strålskyddslag (SFS 2018:396) och bestämmelser meddelade med stöd av denna lag. Avgiftsskyldig 2 § Avgiftsskyldig är den som . 1. Bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt.

Stralskyddslag

  1. Kan man byta registreringsnummer på bil
  2. Rsv se deklaration
  3. Speditör helsingborg
  4. Qamus english and hausa
  5. Emeeting
  6. Närr och fjärran
  7. Water isotopes ice core
  8. Vilken spelkonsol är bäst för barn
  9. All books world
  10. Andreas anderberg imap

Arbetet med en ny kärntekniklag med förordning och nya föreskrifter, som ytterligare tydliggör genomförandet av EU:s kärnsäkerhetsdirektiv, pågår. Ny strålskyddslag lagrådsremissen föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny strålskyddslag. Flera av bestämmelserna i den nuvarande strålskyddslagen förs in i den nya strålskyddslagen med endast språkliga och redaktionella ändringar. Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller.

2020.261).

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen - Hässleholms kommun

Den ersätter nuvarande strålskyddslag från 1988. Bakgrunden till den nya lagen är två direktiv  Gränsvärde på arbetsplatser hamnar i ny strålskyddslag. 2016-04-06. Ett nytt strålskyddsdirektiv från EU innebär att inga arbetsplatser får ha mer än 300 Bq/ m3.

Stralskyddslag

Bilaga 18 Taxa strålskyddslagen HKF 4240-markerade

Giltig till och med: Tills vidare. Gäller för:.

Stralskyddslag

Lag om ändring i strålskyddslagen (2018:396). SFS-nummer. 2019:984. Publicerad. 2019-12-03.
Min inkomst försäkringskassan

Stralskyddslag

2 §. Miljönämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för  Start Organisation & Politik Planer och styrdokument Flik 2.11 Avgifter och taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Flik 2.11 Avgifter och taxa för tillsyn enligt  Upphäva taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) fr.o.m. 2019-07-01.

Kommunfullmäktiges beslut den 12 oktober 2020, § 15.
Sverigedemokraterna symbol

mailutskick gratis
samuel engblom twitter
utbildning samtalsterapeut stockholm
kerstin falke pwc
signifikant statistikk

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och

Arbetsmiljölag (1977:1160) Strålskyddslag (2018:396) Strålskyddsförordningen (2018:506) SSMFS 2018:1 grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning. SSMFS 2018:2 anmälningspliktiga verksamheter.


Brannings optik lund
evelina anastasio-winblad

KFS 2020:20 Taxa Strålskyddslagen

Alla verksamheter och intraorala röntgen ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Om verksamheten inte är anmäld så är den förbjuden enligt 6 kap. 1§ strålskyddslag 2018:396.

Frågor och svar om reformen av strålskyddslagen - Sosiaali

Brister i ny strålskyddslag slår mot röntgensjuksköterskor. När EU:s nya strålskyddsdirektiv ska anpassas till svenska förhållanden beskrivs läkare och tandläkare som ”strålskyddsexperter” - medan röntgensjuksköterskan inte ens är omnämnd. Vi kräver nu att den nya svenska strålskyddslagen omfattar även legitimerade röntgensjuksköterskor.

Töreboda 2017-12-  Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2017, § 84, ändrad den 25 november 2019, § 99. Denna taxa meddelas  25 feb 2019 och Strålskyddslagens område. Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) och 16 a § i strålskyddsförordningen (1988:293) får en kommunal  7 nov 2016 Strålskyddslagen (1998:220).